Årets influensavaksine er kommet.

 

Følgende pasientgruppper anbefales vaksinering:

-Alle fra og med fylte 65 år.

-Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.

-Gravide etter 12. svangerskapsuke.

-Barn og voksne med:

Diabetes mellitus, type 1 og 2

Kronisk lungesykdom (inkludert astma)

Kronisk hjerte-/karsykdom

Kronisk leversvikt

Kronisk nyresvikt

Nedsatt imunforsvar

Svært alvorlig fedme