Vår målsetting er at du som pasient skal få time den dagen du ønsker det og ikke langt frem i tid. Derfor har vi siden februar 2013 hatt timeboksystemet som kalles Time-samme-dag.

Vi anbefaler at du bestiller via helsenorge (eller eventuelt sender SMS via helserespons) kvelden før du vil ha time eller tidlig morgen samme dag.

For noen pasienter er det nødvendig å planlegge når man skal ha legetime. I slike tilfeller ber vi deg bestille timen i god tid.