Selv om reseptene dine nå er elektroniske, betyr ikke det at du mister oversikten over hvilke legemidler du bruker og hvor mange uttak du har igjen.

Når du har fått e-resept av legen kan du bruke tjenesten Mine resepter til å få full oversikt over e-reseptene dine. Løsningen omfatter også dine barns resepter.