Resepter sendes elektronisk til apoteket, og du kan hente dem på det apoteket du ønsker. Vi anbefaler at du bruker helsenorge for å få oversikt over reseptene dine, samt for å bestille nye resepter.