Hvis du trenger en time her hos oss og  plages med noe som ikke trenger en fysisk undersøkelse/blodprøve  etc , kan du få en konsultasjon via  telefon eller datamaskinen (  en E-konsultasjon eller en video-konsultasjon ).

Ta kontakt  med sykepleier  via telefon og avtal den konsultasjonsform du ønsker  eller  ta kontakt via SMS eller Helsenorge.no .

Du betaler for denne konsultasjonen som  en vanlig konsultasjon her nede på legesenteret.

Hvis du allerede har en konsultasjonstime her hos oss, og ikke er forkjølet på noen måte, trenger du ikke avbestille  timen.  Om du har en sykdom som gjør at du ikke bør komme til konsultasjon her pga. nåværende Coronasituasjon , vil fastlegen din gi deg beskjed  på forhånd om at du bør vente med en time her nede og du kan kanskje  istedenfor få  avtalt  en form for  telefon/datakonsultasjon.