Ved spørsmål om koronavirus:

Hvis du lurer på om du er syk, ikke kom nedom legesenteret. Ring hit isteden.

Du kan også ringe legevakten i Sandnes,  tlf 116117

(Prøvetaking(for å se om du er syk), skjer på legevakten)

  eller

gå inn på Folkehelseinstituttes  hjemmeside,

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/