Sentrale helsemyndigheter ønsker at alle pasienter skal kontakte sin fastlege  via Helsenorge.no

Pasienter ved Riskal legesenter kan nå  kontakte oss via Helsenorge.no og også via hjemmeside/SMS /App.

Med tiden vil det bare være mulig å nå oss via  Helsenorge.no.

Vi oppfordrer alle til å  ta i bruk Helsenorge.no. Tjenesten krever  innlogging  med kodebrikke/bankid og er gratis. Via  Helsenorge.no  kan du  også få en rekke andre helserelaterte opplysninger.